صفحه اصلی›› ثبت نام داوطلبمشخصات فردی
نام
*
نام خانوادگی
*
نام پدر
:
جنسیت
*
وضعیت تاهل
:
کدملی
*
شماره شناسنامه
:
تاریخ تولد
:
محل تولد
:
مدرک
*
رشته
:
آشنایی با زبانهای خارجی
:
سطح آشنایی با زبان انگلیسی
:
مقدماتی درک مطلب ترجمه مکالمه

اطلاعات تماس
استان
*
شهر
:
کدپستی
:
ایمیل
:
آدرس
:
تلفن
:
پیش شماره
:
شماره همراه
*
آدرس محل کار
:
تلفن محل کار
:

مخصوص داوطلبان
در زمان حوادث غیرمترقبه به چه صورتی می توانید در ارایه خدمات مشارکت و همکاری نمایید :
 
 
کمک نقدی کمک غیرنقدی خدمات بهداشتی، درمانی
خدمات فرهنگی و هنری خدمات فنی و مهندسی امدادگری
غیره
در شرایط عادی در کدامیک از زمینه های ذیل تمایل به ارایه خدمات داوطلبانه دارید :
 
 
مهارت(خدمات فنی و تخصصی) حمایت ( ملی و مادی)
هدایت (خدمات فکری، برنامه ریزی، مشورتی، مدیریتی)
مشارکت (خدماتی و اجرایی)سایر موارد
آیا تمایل به اهدای خون دارید
:
گروه خونی

مخصوص اعضا
به منظور پرداخت حق عضویت به چه صورتی از موارد ذیل تمایل دارید :
 
 
ماهیانه 6 ماهه یک ساله
میزان حق عضویت ماهیانه 100,000 (یکصد هزار ریال) می باشد.

مخصوص اعضای افتخاری
چنانچه در یکی از دسته های ذیل قرار می گیرید در محل مربوطه، مستندات آن را به همراه مدرک درخواستی ارسال نمایید.
ایثارگران
:
خانواده شهیدنسبت با شهید
جانبازدرصد آزاده
رزمنده (با حداقل 6 ماه سابقه در جبهه های نبرد حق علیه باطل)
بسیجی فعال
نخبگان
:
علمی فرهنگی ورزشی هنری مذهبی
حافظ قرآن کریمچند جزء
حائزین رتبه در رشته قرآنی در
:
شهرستان استان کشور بین الملل
شخصیت های برجسته
:
سیاسی اجتماعی سایر