صفحه اصلی›› ثبت نام امدادگرمشخصات فردی
نام
*
نام خانوادگی
*
نام پدر
:
جنسیت
*
وضعیت تاهل
:
کد ملی
*
شماره شناسنامه
:
تاریخ تولد
:
محل تولد
:
مدرک
*
رشته
:
شغل
:
سمت
:

اطلاعات تماس
استان
*
شهر
:
کدپستی
:
پست الکترونیکی
:
آدرس
:
تلفن
:
پیش شماره
:
شماره همراه
*

اطلاعات تکمیلی
گروه خونی
:
قد
:
وزن
:
فعالیت ورزشی
:
سطح آشنایی با زبان انگلیسی
:
مقدماتی درک مطلب ترجمه مکالمه
ایثارگران
:
آزاده جانباز خانواده شهید رزمنده
نخبگان
:
علمی فرهنگی ورزشی هنری مذهبی
نخبه در سطح
:
کشوری استانی شهرستانی
گواهینامه رانندگی
:
پایه 1 پایه 2 موتورسیکلت
ویژه نام ببرید

هلال احمر
مهارت های ویژه
:
کوهستان شنا صخره نوردی سایر
عضو تیم
:
سیلاب کوهستان جاده آوار اسکان کمکهای اولیه ترابری حمایت روانی
دوره هایی که گذرانده اید
:
امداد و کمکهای اولیه مهارت داوطلبی تکمیلی امداد
تکمیلی نجات
دوره های تخصصی که گذرانده اید
:
آوار جاده سیلاب اسکان کوهستان
درجه
*