صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

پيمايش غار دودزا استان زنجان توسط گروه امداد ونجات كوهستان


در تاريخ 1393/4/23 اعضاء گروه امداد و نجات كوهستان با همكاري دفتر انجمن غار نوردان استان همدان غار دودزا در استان زنجان را پيمودند . خداقوت بر تمامي نجاتگران شركت كننده در اين برنامه .
اعضائ شركت كننده : امير پاينده /محمدعرب/عليرضا اشرفي/ مهدي والامقام/مسعود ملكي /مهدي صميمي