صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

ثبت نام اعطاء درجه


جهت ثبت نام اعطاء درجه مدارک لازم را تا 1393/2/15 به واحد امداد ونجات تحویل نمایید .
لازم بذکر است جهت ارتقاءدرجه اصل و کپی مدارک خود را تا تاریخ فوق تحویل واحد امداد دهید.
مدارک لازم:
- کارت ملی
-شناسنامه
-گواهینامه مقدماتی
-گواهینامه داوطلبی
-گواهینامه عمومی نجات و امداد
-اخرین مدرک تحصیلی
-کارت بسیج فعال،لوح تقدیر،گواهینامه رانندگی،گواهینامهICDL,.......
- قطعه عکس 4*3واحد امدادونجات