صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

صدور حکم مدیرعاملی، سرپرست جمعیت هلال احمر استان همدان


رئیس جمعیت هلال احمر، حکم مدیر عاملی دکتر بهروز کارخانه ای، سرپرست جمعیت هلال احمر استان همدان را صادر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر، در متن حکم دکتر محمد فرهادی آمده است:نظر به شایستگی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان « مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان» منصوب می شوید.
با عنایت به اصول مندرج در اساسنامه جمعیت هلال احمر مبنی بر تلاش در جهت تسکین آلام بشری، کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش های انسانی، از جنابعالی انتظار دارم ضمن توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی استان با بهره گیری از پتانسیل های درون و برون سازمانی، تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در راستای توسعه کیفی و کمی مجموعه و بهبود ارائه خدمات تخصصی جمعیت در استان بکار گیرید.
بالندگی و توفیق روزافزون شما را در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند یگانه و مهربان، مسئلت دارم.