صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

برگزاری دوره تخصصی حمایت های روانی


سجاد پور عرب مسئول واحد آموزش شهرستان همدان گفت دوره تخصصی حمایت های روانی در ایام پایانی سال 94 جهت ارتقاء درجه امدادی و دانش امدادگران برگزار می شود و با هماهنگی های بعمل آمده با واحد آموزش استان نفراتی از شهرهای دیگر نیز در دوره فوق شرکت خواهند داشت .
وی افزود واحد آموزش شهرستان همدان با برگزاری این دوره در سال جاری 10 دوره تخصصی برگزار نموده است و ایشان خاطر نشان کرد این دوره از نوزدهم اسفند ماه به صورت فشرده به مدت سه روز برگزار می شود .