صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

برگزاری دوره پیش بیمارستانی


دوره تخصصی پیش بیمارستانی آقایان با حضور 30 نفر در جمعیت شهرستان از تاریخ 8 اسفند ماه به مدت یک هفته برگزار می شود و در پایان از امدادگران دارای درجه جهت طرح امداد نوروزی استفاده خواهد شد .