صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

پرسنل هتل های همدان آموزش های امدادی دیدند


با هماهنگی رئیس محترم جامعه هتل داران و همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان همدان بیش از 100 نفر از پرسنل هتل های همدان و هتل آپارتمان ها با حضور استاد محمد رضا اعتصام آموزش های امدادی را فرا گرفتند تا در پاسخگویی به حوادث احتمالی آمادگی بیشتری داشته باشند و بتوانند خدمات امدادی به مسافرین و گردشگران ارائه نمایند .