صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

اجرای طرح حمایت ماندگار ( اهدای خون )


در ماه مبارک رمضان اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر بعد از افطار ساعت 21/30 روز سه شنبه تاریخ 94/4/23 با حضور در سازمان انتقال خون حاضر و تعداد 50 واحد خون اهدا نمودند و در این کار خدا پسندانه مشارکت فعال داشتند .