صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

مشارکت هنرمندان در کمک به نیازمندان و کودکان مظلوم یمن


در راستای راه اندازی خانه داوطلب هنرمندان و همکاری و همفکری آنان در خصوص توسعه فعالیت های بشر دوستانه و حمایت از خانواده های بی بضاعت و مردمان و کودکان ستمدیده یمن جناب آقای حمیدرضا رضایی امجد به عضویت افتخاری خانه داوطلب جمعیت هلال احمر همدان در آمدند .