صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

پایان کلاس های دوره امداد و نجات با برگزاری اردوی عملی یک روزه


واحد آموزش شهرستان همدان دوره های تکمیلی امداد و نجات را در بخش برادران و خواهران از تاریخ 9 و 94/2/10 آغاز کرد. این دوره ها به مدت 45 روز به طول انجامید و در پایان با یک اردوی عملی که مباحث چادرزنی ، نقشه خوانی ، GPS و جهت یابی در آن گفته شد ، به پایان رسید .
مربیان این دوره ها آقایان اعتصام ، حیاتی و خانم قادری بودند .