صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

برگزاری طرح دادرس و مسابقه چادر زنی


برگزاری چادرزنی طرح ملی دادرس در همدان در محوطه بلوار ارم با حضور 300 نفر طی 2 روز برگزار گردید . در این مسابقه که آموزش های لازم از قبل به اعضاء داده شده بود نفرات برتر در هر مدرسه معرفی شدند .