صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

برپایی ایستگاه سلامت


در هفته هلال ایستگاه سلامت توسط واحد جوانان هلال احمر برپا گردید . این ایستگاه که در یکی از غرفه های جشنواره غذا برپا و به حاضرین خدماتی نظیر سنجش فشار و قندخون ارائه گردید .
در این غرفه علاوه بر خدمات فوق بروشورهای آموزشی و همچنین فرم اهداء عضو نیز در اختیار حاضرین قرار گرفت .
ایستگاه سلامت جوانان تا تاریخ 94/2/27 به ارائه خدمات پرداخت .