صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

برگزاری مانور لجستیک و اسکان اضطراری


به مناسبت هفته هلال مانور لحظه صفر لجستیک و اسکان اضطراری در روز سه شنبه ساعت 15/15 زده شد .
این مانور که با حضور تمام شهرستان های استان در همدان و در محل پشت استانداری برگزار گردید به مدت سه روز به طول انجامید که هر شهرستان با تمام امکانات لجستیک خود در مانور حضور پیدا کردند و با برپایی 20 چادر هر روزه طبق برنامه ریزی از قبل تعیین شده در مسابقات و کارگاه های آموزشی شرکت کردند و در این میان شهرستان همدان رتبه نخست را در اسکان در حمل رتبه دوم در تثبیت مقام دوم و در CPR نیز مقام سوم را کسب کرد.
این مانور به مدت سه روز از تاریخ 94/2/15 آغاز و در روز پنجشنبه ظهر 94/2/17 پایان یافت .