صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

اجرای طرح نیابت


در راستای اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمر و به مناسبت آغاز بهار و سال نو اعضای داوطلب هلال احمر شهرستان همدان به دیدار 10 سالمند و بیمار رفته و از آن ها سرکشی و دلجویی کردند .