صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

برگزاری کارگاه مددکاری


کارگاه مددکاری ویژه کارشناسان و داوطلبان حوزه مددکاری برگزار شد .
کارگاه آموزشی ویژه پرسنل حوزه داوطلبان با شرکت 2 نفر از اعضای خانه داوطلب و 1 پرسنل از شعبه همدان در بندرانزلی به میزبانی استان مازندران و با حضور اساتید برجسته برگزار شد . در این کارگاه فراگیران شیوه مددکاری و نحوه برخورد با مددجویان را فراگرفتند