صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت


با آغاز اسفند ماه و نزدیک شدن به ایام نوروز با تلاش خانه داوطلب شهرستان همدان و برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی اعضا اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت آغاز گردید. در این راستا از تمامی خیرین برای حضور در این طرح ملی انسان دوستانه دعوت به عمل آمد . در این طرح که با شرکت همه اعضای خانه داوطلب اجرا شد اقلام مورد نیاز به خانواده های بی بضاعت اهدا گردید و با تهیه و توزیع سبد غذایی برای 150 خانوار به کمک خانواده های نیازمند رفتند .