صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

گردهمايي دبيران كانون هاي دانشجويي


در میان برنامه هاي متعدد اجراشده در دهه مبارك فجر میتوان به برگزاري گردهمايي دبيران كانون های دانشجويي شهرستان همدان اشاره کرد . طي اين برنامه از دبيران 18 دانشگاه دعوت به عمل آمد تا جهت ارائه برنامه هاي آتي خود وهمچنين بيان مشكلات وراهكارها در جلسه حضور يابند.از ديگر برنامه هاي اجرا شده در اين گردهمايي تقدير از سه دبير دانشجويي برتر سال گذشته بود كه با اهداء جوایزی از ايشان قدرداني به عمل آمد.در اين برنامه 9 نفر از دبيران برادر و 4 نفر ازخواهران حضور داشتند.